Stillingen er nyoprettet og vores nye uddannelsesleder bliver én af to uddannelsesledere på Asmildkloster Landbrugsskole.

Baggrunden for at oprette stillingen som uddannelsesleder på Asmildkloster Landbrugsskole, er et ønske om at styrke kvaliteten af alle skolens uddannelser og arbejdet hermed. Skolens vækst med flere elever, forskellige uddannelsesforløb, nye rammer for undervisernes arbejde, EUD-reform, kvalitetsreform med krav om øget dokumentation og krav til pædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne gør, at behovet for at styrke den ledelsesmæssige indsats og sparring med den enkelte underviser og underviser-teams er nødvendig.

Vi ser det som en naturlig del at vores nye uddannelsesleder underviser efter nærmere aftale.

 Primære opgaver:

Dagligt ansvar for landbrugsuddannelsens Grundforløb1 og Grundforløb2, Trin S (Studenterforløb) og brobygnings- og folkeskoleaktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, lærersamarbejde, undervisning, evaluering, eksamen, udvikling mm.

 • Ansvar for sparring med undervisere med fokus på undervisningens didaktiske og pædagogiske udvikling og anvendelse af IT i undervisningen
 • Ansvar for eget budget og medvirken ved skolens budgetudarbejdelse
 • Tovholder på Skema og Planlægning for den samlede skemaplanlægning og rammerne herfor – dette sker i tæt samarbejde mellem skolens uddannelsesledere og skolens skemaplanlægger
 • Eksterne kontakter til virksomheder, organisationer, skoler m.m., herunder deltagelse i og opbygning af netværk til skolens samarbejdspartnere
 • Brobygning og Folkeskoleaktiviteter
 • Undervisning efter aftale, afhængigt af dine undervisningskompetencer
 • Kontakt til elever inden for eget ansvarsområde, når der er behov for ledelsesmæssig involvering.
 • Diverse administrative opgaver forbundet med ansvarsområdet og de ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med det administrative personale
 • Indgå i skolens ledelsesgruppe
 • Ledelsesmæssig opfølgning på praktik, skolens elevbesøg og virksomhedssamarbejde?
 • Ledelsesansvar for undervisere der primært er tilknyttet dit ansvarsområde, ca. 10 undervisere

Personlige forudsætninger:

 • Du har en naturlig interesse for uddannelse & landbrugserhvervet og vil være med til at udvikle landbrugets uddannelser fagligt og pædagogisk og sikre skolens elever den bedste undervisning
 • Du har undervisningserfaring og gerne ledelseserfaring eller erfaring fra anden relevant beskæftigelse
 • Du har flair for planlægning, arbejder systematisk og har sans for at udnytte skolens ressourcer optimalt
 • Du er initiativrig, udviser gennemslagskraft og følger op på aftaler og beslutninger
 • Du er robust og trives i en travl hverdag med en uformel og afslappet omgangstone
 • Du er indstillet på en høj grad af selvstændighed og ansvar og har de veludviklede samarbejdsevner, som er nødvendige for at nå i mål og skabe resultater
 • Du giver og modtager feedback fra medarbejdere og kolleger og bruger dette til at udvikle dig selv og skabe konkrete resultater
 • Det vil være en fordel men ikke et krav, at du har en pædagogisk uddannelse, svarende til Pædagogisk Diplom (PD) eller PG. Du har kørekort til personbil B.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse om ansættelse på

tjenestemandslignende vilkår. Lønindplacering sker i lønramme 32 med mulighed for personligt forhandlet tillæg. Der er tilknyttet en fordelagtig pensionsordning til stillingen.

Tiltrædelse

Tiltrædelse pr. 1. maj 2016 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning

Har du lyst til et nyt udfordrende job og gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte forstander Lars Møgelbjerg Andersen, tlf. 6054 2522.

Skriftlig ansøgning pr. mail til la@asmildkloster.dk vedlagt relevante bilag (skriv Uddannelsesleder i emnefeltet) skal være skolen i hænde senest mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler gennemføres 18. marts 2016.

Asmildkloster Landbrugsskole opfordrer alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder, til at søge stillingen