Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2021 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2021 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • 29., 30., 31. marts, 2021 (Påsken)
  • 14. maj, 2021 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2021 (Efterårsferien)
  • 20. december 2021 – 2. januar 2022 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.