Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2019 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2020 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • , 7. 8. april, 2020 (Påsken)
  • maj, 2020 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2020 (Efterårsferien)
  • december, 2020 – 3. januar 2020 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.