UNDERVISER – Erhvervsuddannelsen til Landmand- Planter & plantebiologi

Asmildkloster Landbrugsskole fortsætter sin positive udvikling og har fortsat vækst i elevtilgangen.

Vi søger derfor en kollega til undervisning på erhvervsuddannelsen – Landmand.

 

Du har undervist eller har solid erfaring, viden og interesse for planter og plantebiologi
produktionsøkonomi, specialproduktion/specialafgrøder, miljøforhold, evt. vildt og landskabspleje.
Dine opgaver:

 • undervisning på landbrugsuddannelsen – herunder EUX i biologi på B niveau samt Hovedforløb1 og 2 og afhængigt af dine kompetencer produktionslederuddannelsen.
 • undervisning hvor viden om, færdigheder i og holdninger til opgaverne i landbruget er i fokus
 • vagter og lektiehjælp som en del af et aktivt kostskolemiljø
 • arbejde i et engageret lærerteam, hvor pædagogik er en naturlig del af hverdagen
 • mulighed for undervisning i andre fagområder du måtte have kompetence i og interesse for
 • udvikling, evaluering og dokumentation af uddannelsesforløb og temaer i undervisningen
 • alle de nye udfordringer og opgaver som erhvervsuddannelsesreformen medfører

 

Din baggrund og kompetencer:

 • måske er du uddannet som kandidat indenfor Naturressourcer, Husdyrvidenskab , Agrobiologi eller tilsvarende.
 • har lyst til at undervise og arbejde med unge mennesker i et aktivt kostskolemiljø
 • kender til landbrugserhvervet og er fagligt engageret
 • kan koble teori og praksis
 • har gå på mod
 • er parat til nye udfordringer
 • har måske allerede undervisningserfaring

Tiltrædelse 1. oktober 2016.

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den faglige organisation, CO2/uddannelsesforbundet.

Ansøgningsfristen er mandag den 15. august 2016, kl. 12.00 til Asmildkloster Landbrugsskole stilet til uddannelsesleder Kirsten Haarbo, E-mail;  kh@asmildkloster.dk

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 22. august 2016.

Spørgsmål kan rettes til uddannelsesleder Kirsten Haarbo på ovenstående mail eller på telefon 8667 3222 eller mobil 2166 0963.

På Asmildkloster Landbrugsskole udbydes alle trin af landbrugsuddannelsen på EUD, EUX og studenterindgang samt landbrugets lederuddannelse som Produktionsleder og Agrarøkonom. En del af uddannelsens praktiske træning og undervisning sker hos en række af områdets landbrugsvirksomheder.

Asmildkloster Landbrugsskole har 250 årselever i 2016. Der er 40 ansatte heraf 24 lærere. Se mere på www.asmildkloster.dk