”LANDBRUGETS KRISE ER HELE REGIONENS KRISE”

Landbrugets alvorlige økonomiske krise er ved at udvikle sig til en samfundskrise, og derfor inviterers du til debat om den alvorlige økonomiske situation som primærlandbruget og dermed hele fødevareklyngen står i.

Mandag d. 23 marts kl. 19.00 i Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup

Du inviteres til en anderledes debat efter konceptet ”Debatten med Clement Kjersgaard”. En skarp ordstyrer, i form af Chefredaktør på Landbrugsavisen Henrik Lisbjerg, vil sørge for at holdninger brydes, at der kommer konkrete løsningsforslag på bordet og at de inviterede VIP deltagere forpligtes på resultater. Som VIP er inviteret bredt til de mange med tilknytning til landbrugserhvervet: politikere, interesseorganisationer, virksomheder, banker, L&F, landmænd, følgeerhverv etc.

For at understrege alvoren

7 % af landbrugene er direkte konkurstruet ifølge Børsen 24/2, Jyske Bank forventer at lukke 50-60 landbrug i år og udtaler, at vi lukningsmæssigt ikke har set det værste endnu. Skulle det gå så galt vil det uvægerligt få store konsekvenser – også i følgeerhvervene. Det vil ramme hårdt i lokalsamfundene, med mistet omsætning og afskedigelser til følge.

Det ønsker ingen. Derfor har landbruget mange fælles interesser med fagforeninger, DI, erhvervsorganisationer, produktionsvirksomheder etc. etc. Det er NU vi skal stå sammen og kæmpe for lettere vilkår for landbruget i Danmark.

Stem med fødderne – mød op!

Mødet er relevant for alle med tilknytning til landbrugserhvervet og alle er velkomne.

Deltagelse er gratis, så inviter medarbejdere og samarbejdspartnere med!

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding til sekretær Berit Villadsen, bvl@lmo.dk, 8728 2593 senest d. 18/3.